Momenten #5

2009 - Nieuw, nieuwer, nieuwst. Je hebt het vast al opgemerkt: er is een nieuwe ploeg ministers aan de slag. En met nieuwe mensen komen nieuwe klemtonen en daarmee ook - opnieuw - nieuwe vragen. Vernieuwing brengt beweging. Het ‘va-et-viens’ van hetgeen dat is, wordt bevraagd. Opruimen, plaats maken, lucht geven... Maar betekent nieuw altijd anders? En is anders altijd beter?

Na tien jaar beleidsinspanningen van Bert Anciaux en de aangekondigde besparingen maakt het gapende ongekende iedereen toch wat zenuwachtig. Vandaag heb je drie beleidsdomeinen – cultuur, jeugdwerk en sport - netjes verdeeld over evenveel ministers.

Voordien waren cultuur, jeugdwerk en sport één en hetzelfde beleidsdomein, met als een rode draad daar- door ‘participatie’. De doelstelling was duidelijk en iedereen kon zich er mee identificeren: het brede en diverse aanbod dat in de loop der jaren werd uitgebouwd, koppelen aan een even ruim en uiteenlopend publiek. “Moeten we niet meer van cultuur ‘voor’ naar cultuur ‘van’ mensen evolueren?", vroeg de voormalige minister zich af, en wij beaamden dat... met de nodige nuances natuurlijk.

In deze optiek zou Momenten nr.5 een nummer worden over vernieuwing... of juist niet. Want is beleid wel het juiste instrument om aan te sturen op vernieuwing? Is beleid er niet vooral om een plaats te geven aan vernieuwing? En als het nieuwe een plaats krijgt, smijten we dan het oude overboord? We gingen dus op zoek naar de nuances in ‘vernieuwing’.

Inhoud:

 • Inge Van De Walle in gesprek met Wim De Pauw - (G)een spoor van vernieuwing. Vlaams cultuurbeleid sinds de jaren tachtig - Lees hier
 • Katleen Peleman, Wilfried Defillet En Tine Mallentjer - Allochtone artiesten diversifiëren om te overleven. Etnisch-culturele herkomst in een hokje blijven steken? - Lees hier
 • Willem Schinkel - Schaf het integratiebeleid af. Spreken over integratie is een vorm van Sociale Hypochondrie - Lees hier
 • Ivo Janssens in gesprek met Filip De Rynck En Karolien Dezeure - Voor wie haar soms geweld aandoet. Over de ondraaglijke lichtheid van participatie - Lees hier
 • Evelyne Deceur - Made by OYA. Transversaal vernieuwen bij rocsa - Lees hier
 • Jana Kerremans in gesprek met Myriam Stoffen van Zinneke - “We blijven onszelf constant kritisch bevragen.” - Lees hier
 • Jana Kerremans in gesprek met Hans Dewitte, Joon Bilcke, Mattias Depypere En Geert Six - Nomadisch vs buurtgericht werken in de sociaal-artistieke praktijk - Lees hier
 • CITYMINE(D) - De stad als emanciperende biotoop - Lees hier
 • Tom Dutry - Iedereen gelukkig? Een visie op sociale duurzaamheid in stadsvernieuwingsprojecten - Lees hier
 • Inge Van De Walle in gesprek met Kathleen Bautmans - Creëer je Wijk in Gent. Duurzame projectsubsidiëring: een paradox? - Lees hier
 • Laure Van Hoecke - Iedereen in de digitale kloof - Lees hier