Wat is Momenten?

Momenten is het cahier van Demos vzw. Het verschijnt twee keer per jaar, onregelmatig in het voor- en najaar van elk kalenderjaar. Het cahier snijdt maatschappelijke thema’s aan die impact hebben op beleid en praktijken in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Heel expliciet onderzoeken we telkens het snijvlak met andere sectoren en disciplines. Momenten is een kritisch reflectieplatform waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken, praktijken worden geduid en het debat wordt opgezocht. 

De redactie van Momenten is geëngageerd, onafhankelijk en open. Dat wil zeggen dat bijdragen kunnen worden toegestuurd en individuen, binnen de scoop van een specifiek nummer, kunnen aansluiten als redactielid. 

Op deze pagina kan je nummers bestellen. 

Contact

Verantwoordelijke uitgever: Bart Rogé
Hoofdredacteur: Bart Rogé
. Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel
. t. +32 (0)2 204 07 05
. e. redactie [at] demos.be 

Abonnement? 
Uitgever: Demos vzw 
ISS-nummer: 2031-177X