Wat is Momenten?

Momenten was het cahier van Demos vzw. Het verscheen tussen 2008 en 2015 twee keer per jaar, onregelmatig in het voor- en najaar van elk kalenderjaar. Het cahier sneed maatschappelijke thema’s aan die impact hebben op beleid en praktijken in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Heel expliciet onderzochten we telkens het snijvlak met andere sectoren en disciplines. Momenten was een kritisch reflectieplatform waar nieuwe ontwikkelingen werden besproken, praktijken werden geduid en het debat werd opgezocht. 

Op deze pagina kan je nummers bestellen. 

Contact

Verantwoordelijke uitgever: Bart Rogé
Hoofdredacteur: Bart Rogé
Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel
t. +32 (0)2 204 07 05
e. info [at] demos.be 

Uitgever: Demos vzw 
ISS-nummer: 2031-177X