Te veel instituut, te weinig beweging?

item_right

Te veel instituut, te weinig beweging?

Artikel

Laten we het nu eens niet hebben over het toeleiden van bepaalde groepen naar het jeugdwerk, maar over participatie aan het jeugdwerk als hefboom om jongeren wegwijs te maken in de samenleving en die mee vorm te geven. Is er nog plaats in het jeugdwerk voor een maatschappelijk project? Lukt het ons nog om jongeren te mobiliseren vanuit een idee van emancipatie, vanuit een duidelijke positionering in de samenleving?        

Demos nam zes jeugdwerkers mee in een kritische reflectie op de politiserende rol van het jeugdwerk. Er zijn redenen genoeg om verontwaardigd en misnoegd te zijn. Daar twijfelt niemand aan. Maar is er nog ruimte voor een maatschappelijk project in het jeugdwerk? Veel meer was er niet nodig om het gesprek op gang te krijgen. In dit artikel vind je een verkorte weergave van een discussie die smaakt naar meer.

Lees het artikel in de bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2013 in Momenten 11.