Sociaal-cultureel volwassenenwerk van en voor iedereen?

item_right

Sociaal-cultureel volwassenenwerk van en voor iedereen?

Artikel

Sociaal-cultureel volwassenenwerk is actief op de naad van leefwereld en systeem en beweegt in het spanningsveld tussen het integreren van individuen en het veranderen van de samenleving. Maar hoe sterk is het sociaal-cultureel volwassenenwerk betrokken op groepen die onze samenleving uitsluit? Vertolken we als middenveldspeler ook hun stem? Stimuleren we ook voor die groepen sociale integratie en maatschappelijke participatie?

Sociaal-cultureel volwassenenwerk speelt op het middenveld. Verenigingen, federaties, bewegingen en vormingsinstellingen nemen er een dubbele rol op: enerzijds individuen integreren in bestaande maatschappelijke structuren, anderzijds wensen, belangen, verwachtingen en dromen van individuen en groepen ten aanzien van overheid en markt vertolken en bemiddelen. Juist omwille van die dubbele rol kan het geen kwaad om de hand in eigen boezem te steken. Demos ging hiervoor op gesprek met Marc Jans van Socius, het Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk, samen met het werkveld deze vragen opneemt.

Lees het artikel in de bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2013 in Momenten 11.