Participatie als gedepolitiseerd mantra

item_right

Participatie als gedepolitiseerd mantra

Artikel

Wat is de verklaring voor de paradoxale effecten van het hele spectrum aan participatiebevorderende organisaties en beleidsmaatregelen vandaag? Hoe kunnen we een versnelling hoger schakelen, de juiste manoeuvres onder de knie krijgen, en alsnog het verschil maken? Twee dingen zijn zeker: de tolerantie van de samenleving tegenover ‘verstorende’ elementen moet omhoog, en we moeten als organisaties opnieuw leren politiserend te handelen.

In dit interview met Willem Schinkel en Stijn Oosterlynck gaat Demos op zoek naar antwoorden op enkele prangende vragen rond de (de)politisering van het begrip ‘participatie’. Schinkel is socioloog en sinds 2005 universitair docent theoretische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stijn Oosterlynck voert op zijn beurt onderzoek naar
armoede, steden en steedse conflicten en doceert onder andere stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen.

Lees het artikel hier. Dit artikel werd gepubliceerd in 2013 in Momenten 11.