(De)Politisering van / in / door het middenveld? - Troebel Water – Momenten #11

item_left

(De)Politisering van / in / door het middenveld?

item_right

(De)Politisering van / in / door het middenveld? - Troebel Water – Momenten #11

Artikel

Het debat over – het gebrek aan – politisering vanuit het middenveld gaat vaak uit van een denkkader waarin ‘het middenveld’ en ‘de politiek’ nogal ideëel van elkaar worden gescheiden. Een alternatief denkkader benadrukt de betrokkenheid van het middenveld in een agonistische politieke ruimte. Vanuit dit denkkader schetst Bart Van Bouchaute in dit artikel de historiek van (de)politisering.

Aansluitend wordt de hedendaagse (de)politisering van, in en door het middenveld bevraagd. Repolitisering zal inhouden dat het middenveld praktijken van burgerschap ondersteunt waarin mensen zich tot politieke subjecten vormen.

Lees het artikel in bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2013 in Momenten 11.

Tag(s): 

momenten