Momenten #8

September 2011 - Sport is voor én van iedereen. Of zoals Pierre de Coubertin, oprichter van de moderne Olym- pische Spelen, het stelt: “Sport behoort tot het erfgoed van elk mens.” Maar is dit ook zo? Sport staat niet los van maatschappelijke veranderingen en de sociaal-economische realiteit. We moeten erkennen dat sporten niet voor iedereen even evident is. Ingaan tegen evoluties in onze samenleving die mensen er van weerhouden om te kunnen sporten, is een uitdaging voor het Vlaamse Sport voor Allen-beleid.

Als het gaat over sportparticipatie van kansengroepen stellen we vast dat die uitdagingen zich niet uitsluitend laat vatten binnen de lijnen van het sportveld. Heel wat organisaties, vaak uit verschillende beleidsdomeinen en sectoren, zetten in op sport. Hoognodig om eens over het muurtje te kijken, dachten we.

De expertise rond sportparticipatie van, voor en door kansengroepen ontwikkeld zich zowel binnen als buiten de sportsector. Om ze te valideren en te versterken binnen een Vlaams ‘Sport voor Allen’-beleid moeten uiteenlopende actoren elkaar vinden, elkaar ontmoeten en gezamenlijke doelen formuleren, weg van de platgelopen paden. Want zonder doel kan je niet scoren. 

Dit nummer laat zich lezen als een cocktail. Het is en mix van visies, praktijkverhalen, opmerkelijke benaderingen en beleidsbedenkingen die even tijd vragen om te bezinken.

Inhoud:

 • De sociale waarde van sport. Alternatieven voor kansengroepen op lokaal vlak - Marc Theeboom - Lees hier
 • Meedoen Alle Jeugd door Sport: georganiseerde sport bewijst zich - Remco Hoekman, Agnes Elling, Jan-Willem van der Roest & Fleur van Rens - Lees hier
 • Interculturaliteit en sport: een verhaal van geloofwaardigheid - Momenten sprak met Hakim Benichou van het Minderhedenforum - Lees hier
 • Lange adem nodig voor vergroten betrokkenheid allochtone moeders bij sportclubs - Agnes Elling, Marcia de Jong & Ester Wisse - Lees hier
 • Sportwereld en jeugdwelzijnswerk: op weg naar partnership? - Jan Deduytsche & Robert Crivit - Lees hier
 • Meer bewegen voor een meer gelijke gezondheid - Momenten sprak met Bruno Buytaert van VIGeZ, expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie - Lees hier
 • Swinggen bij De Sleep - Momenten sprak met Kim Schutyser, gezondheidswerker van Wijkgezondheidscentrum De Sleep - Lees hier
 • Het hart van Blauw-Zwart - Momenten sprak met Peter Gheysen, community coördinator van Allemoale Thope - Lees hier
 • Vecht, dans en speel in de stad - Momenten sprak met Patrick Manghelinckx, algemeen directeur bij JES; Pieter Smets, projectleider Vecht en Dans; en Jelle Van Camp, projectleider Kort op de Bal. - Lees hier
 • Sport naar de mensen brengen zit in onze genen - Momenten sprak met Hans Verbruggen & Veerle Van Gulck van Sporta vzw over inclusie binnen haar sportkampen en -clubs - Lees hier
 • Geef de voorzet, deel de winst - Momenten sprak met Arne Francq & Mischa Prinsen van Jespo vzw - Lees hier
 • Zwemmen is onze core business - Momenten sprak met André Christiaens, oprichter van BOAS vzw - Lees hier
 • Start to G-sport. Gehandicaptensport in de provincie Antwerpen - Koen Stas - Lees hier
 • Gent Sportstad 2011 - Momenten sprak met Erika Derweduwe, projectcoördinator Gent Sportstad, en Bieke Dobbelaere, coördinator buurtsport van de Sportdienst Gent - Lees hier
 • Optimale sportbegeleiding voor de jeugd - Momenten sprak met Job Fransen over SPORTAKUS, VZW Jeugd Sport Fit & Vaardig Roeselare - Lees hier
 • De Rode Antraciet. Wie vast zit in beweging krijgen - Frederik Janssens & Kris Hermans - Lees hier
 • Ga gerust eens onder een muitwip staan - Momenten sprak met Hein Comeyne, coördinator van VlaS vzw en bezieler van Sportiv vzw - Lees hier
 • Gecatalogeerd onder de noemer ‘sportparticipatie’ - Piet Van der Sypt - Lees hier
 • Opinie: Vlaanderen bouwt muren om Brusselse jongeren te ontmoedigen - Gert Eeraerts - Lees hier
 • Tijd voor scherp debat! - Jef Cas - Lees hier