Momenten #7

2010- "Een menselijke samenleving", schreef Jaco Van Dormael, “mag alleen trots zijn als ze geen armoede kent, niet omdat ze rijk is.” Anderen zeggen dat armoede ingebakken zit in de structuren van onze samenleving. En dat het een logisch gevolg is van een samenleving die zo is georganiseerd dat ze met armoede leerde omgaan. Eén op de 7 Belgen – ongeveer 1,6 miljoen mensen – loopt vandaag het risico onder de armoedegrens te belanden. Als dat straks effectief een realiteit wordt, hoe kan een samenleving zich daarop organiseren? Hoeveel rek zit er dan nog op onze solidariteit? Hoe sterk is ons sociaal vangnet? Wie of wat is dan verantwoordelijk?

Armoedebestrijding belangt iedereen aan, ook de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Dit is het uitgangspunt van dit nummer. De Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede is een beleidsmaatregel die dit hard maakt. Het gaat om een lokaal samenwerkingsverband tussen bestuurlijke actoren (gemeentelijke cultuurdiensten, sportdiensten en jeugddiensten), het OCMW én verenigingen met mensen in armoede als doelgroep. De dialoog tussen deze drie partners brengt een draagvlak voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede tot stand, dat vorm geeft aan een lokaal beleid.

Inhoud:

 • Lokale netwerken in perspectief. Belangrijke tendensen in de historiek van armoedebestrijding - An De bisschop - Lees hier
 • Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede op de agenda van lokale netwerken. Een kwalitatief praktijkonderzoek naar de werking en betekenis van de structurele samenwerkingsverbanden - Lieselot Vanduynslager - Lees hier
 • De harmonie van een samenspel. Tweerichtingsverkeer tussen aanbieders en cultuurgenieters - Momenten sprak met Bart Hollevoet, OCMW Brugge - Lees hier
 • Vierdewereldgroep Mensen Voor Mensen zet de boel in gang - Momenten sprak met Joke Steenhoudt, Vierdewereldgroep Aalst - Lees hier
 • De vrijetijdspas gaat regionaal  - Momenten sprak met Joris Coppens, OCMW en Jasmina Buydens, Dienst Vrije Tijd Erpe-Mere - Lees hier
 • Netwerken in Terminus Ronse - Momenten sprak met Jan Leconte, cultuurbeleidcoördinator Ronse - Lees hier
 • Kansenbeleid richting vrijetijdsparticipatie - Momenten sprak met Chris Stoop, kansenwerker Sint-Niklaas - Lees hier
 • Start to participate! Sportdiensten mee aan de startlijn - Tatjana Vandriesche - Lees hier
 • De groeimarge in het armoedebeleid: gekleurde armoede - Bart Rogé - Lees hier
 • Samen werken aan een integraal, inclusief en participatief lokaal armoedebestrijdingbeleid. Groeten uit Balen- Bérénice Storms - Lees hier
 • Plattelandsarmoede en vrijetijdsparticipatie - Marja Hermans - Lees hier
 • OCMW’s slaan de brug - Momenten sprak met Nathalie Debast, stafmedewerker VVSG - Lees hier
 • Epiloog. Lokale netwerken na 2010 - Inge Van de Walle - Lees hier