We vergeten niet waarvan we komen

item_left

item_right

We vergeten niet waarvan we komen

Artikel

Jos Jacobs, directeur van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, beschrijft voor ons zijn kijk op de evoluties in de integratiesector. Hij kijkt daarbij naar het ontstaan van de integratiecentra in Gent en de gevolgen die de nieuwe legislatuur met zich meedroeg. Daarnaast maakt hij enkele bedenkingen bij de oprichting van een nieuw Extern Verzelfstandigd Agentschap. Daarin zullen straks de integratiecentra, de onthaalbureaus en diensten voor sociaal tolken en vertalen opgaan.

Het integratiewerk is daarmee definitief uit handen genomen van het middenveld. De Vlaamse overheid is volle eigenaar van dit nieuwe EVA en heeft daarmee een eigen instrument om het integratiebeleid uit te voeren.

Jacobs vertelt een Oost-Vlaams verhaal, vergelijkbaar met wat zich in andere provincies voltrekt. De auteur geeft aan dat het weinig of niets over de Brusselse realiteit vertelt, al doen zich daar gelijkaardige tendensen voor.

Lees het artikel in de bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2014 in Momenten 12.