Superdiversiteit: een snelle inleiding

item_left

item_right

Superdiversiteit: een snelle inleiding

Artikel

Sinds de vroege jaren 1990 is er een nieuwe wereldorde ontstaan onder invloed van immigratie. Dat heeft een zeer grondige invloed gehad op de manieren waarop samenlevingen nu georganiseerd zijn en zich organiseren. Immigratie zorgt namelijk voor een superdiverse samenleving en dat op zich heeft weer invloed op op de manieren waarop individuen hun levens, socioculturele trajecten en identiteiten gestalte geven.

Jan Blommaert is directeur van het Babylon Centrum voor de studie van superdiversiteit. In dit artikel geeft hij een algemene en schematische inleiding over superdiversiteit als fenomeen en als paradigma van onderzoek en beleid. Hij vertrekt vanuit een aantal vragen om toelichting vanuit diverse sectoren in de samenleving. Onderwerpen daarbij zijn migratie en mobiliteit, racisme en beeldvorming, geletterdheid, meertaligheid en onderwijs, diversiteit en stedelijkheid, in het bijzonder in relatie tot asielzoekers en anderstalige nieuwkomers.

Lees het artikel in de bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2014 in Momenten 12.