Sport als middel tot integratie van etnisch-culturele minderheden en de lagere sociale klasse?

item_left

item_right

Sport als middel tot integratie van etnisch-culturele minderheden en de lagere sociale klasse?

Artikel

Integratie wordt vaak gelijkgeschakeld aan participatie: een mens die niet deelneemt aan be- paalde activiteiten maakt immers geen contacten met andere mensen en maakt op die manier ook geen deel uit van de samenleving. Sport als middel tot integratie is een piste die meer en meer bewandeld wordt aangezien sporten een aantrekkingskracht heeft over etnisch-culturele grenzen heen. Ook Buurtsport Antwerpen speelt hierop in. Het is een organisatie die zich in de eerste plaats richt naar mensen die meer drempels ervaren om tot sporten te komen. Op die manier komen ze vaak in contact met de etnisch-culturele minderheden.

Demos ging op gesprek met Mathieu Marlier, doctoraatsbursaal aan het Steunpunt Sport, en Annick Willem, professor in Sportmanagement aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij gingen op onderzoek bij Buurtsport Antwerpen naar de effectieve aantrekkingskracht van sport over etnisch-culturele grenzen heen. De studie kadert in een groter vraagstuk van hoe deze groepen te bereiken en te integreren in de maatschappij. En in welke mate sport daartoe kan bijdragen.

Lees het artikel in de bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2014 in Momenten 12.