Moskeevestiging in Vlaanderen

item_right

Moskeevestiging in Vlaanderen

Artikel

Voor moslims in Europa betekenen moskeeën meer dan ‘broodnodige’ ruimtes voor de rituele praktijk. In de diasporacontext krijgen ze tevens de symbolische betekenis als markers van de moslimaanwezigheid. Hoewel een zeker (theologisch) discours bestaat waarbij de islam geen gebedsruimte behoeft blijkt in de diaspora-setting dat de materiële aanwezigheid van een moskee tegemoetkomt aan de reële nood aan fysieke ruimte maar ook aan de immateriële nood aan erkenning. In die zin vormt het de symbolische veruitwendiging bij uitstek van de moslimaanwezigheid.

Meryem Kanmaz gaat verder in op die diasporacontext en bekijkt de oprichting en gestage toename van moskeeën in Gent. Wat opvalt is het diversifiëren langs ideologische, politieke en theologische lijnen en een ontwikkeling naar gemeenschapsplaatsen. Ook hier is de eigen (lokale) gemeenschap niet het enige referentiepunt. Gentse moslims richten zich op ontwikkelingen in de gehele Arabische wereld, en laten zich niet enkel inspireren door de nationaal-religieuze tradities van het land van herkomst.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.