Migratie als hefboom voor de stad

item_left

item_right

Migratie als hefboom voor de stad

Artikel

Saul Steinberg maakte in 1951 een tentoostelling van een reeks valse paspoorten. Daarmee stelde hij de vanzelfsprekendheid van identiteit en erkenning in vraag en klaagde de autoriteiten aan. Debruyne en Maréchal willen in deze bijlage hetzelfde doen. Ze nemen daarbij het paradigma ‘superdiversiteit’ onder de loep en breken de dominante definitie van ‘behoren’ open.

Superdiversiteit in een stedelijke realiteit valt niet meer te negeren. Wél is het moeilijk verzoenbaar met het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid dat sterk de etnische lens hanteert -allochtoon versus autochtoon- en gevangen zit in een methodologisch nationalisme -geïntegreerde burgers versus nog-niet-aangepasten. Het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid lijkt een stuiptrekkend denk en- handelingspatroon uit een ver vervlogen tijd. Er is nood aan een beleid dat recht doet aan de superdiverse stad. Pascal Debruyne en Mehdi Maréchal geven in dit artikel aan hoe zich dat concreet kan vertalen in onze maatschappij.

Lees het artikel in de bijlage hieronder. Dit artikel werd gepubliceerd in 2014 in Momenten 12.