Koele minnaars van interculturalisering

item_right

Koele minnaars van interculturalisering

Artikel

Interculturaliteit en participatie: het zijn harde noten om te kraken. Sta ons dus toe om onmiddellijk positie in te nemen. We zijn, net zoals An Piessens en Stijn Suijs, koele minnaars van interculturaliteit. Diversiteit is geen normstelling die niet meer in vraag moet wordt gesteld. Piessens en Suijs pleiten voor een dynamisch perspectief op diversiteit waarbij individuen niet gereduceerd worden tot ‘lid van deze of gene groep’, maar waarin net tot uiting komt dat mensen tegelijk lid zijn van zeer veel verschillende groepen. Het is een roep naar depolitisering en plaatst een stevig vraagteken achter de heersende doelgroepbenadering.

Op verschillende manieren waren Piessens en Suijs de voorbije jaren actieve sympathisanten van de opmars van “interculturalisering” in onderwijs,
opleidings- en tewerkstellingsprojecten algemeen welzijnswerk en sociaal-cultureel werk. Ondertussen zijn ze koele minnaars geworden van het concept, dat naar
hun aanvoelen te veel een ‘buzzwoord’ is geworden. Het werd een lang gesprek over maatschappelijke normen, politiek, toegankelijkheid en diversiteit, hier
gecondenseerd in enkele terugkerende thema’s.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.