Het OCMW aan zet - Onderzoek in kader van het KB 'socioculturele en sportieve participatie'

item_right

Het OCMW aan zet - Onderzoek in kader van het KB 'socioculturele en sportieve participatie'

Artikel

Sinds 2003 is het Koninklijk Besluit voor de bevordering van maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing van kracht. OCMW’s beschikken sindsdien over middelen om culturele, sociale en sportieve initiatieven te financieren en op te zetten voor hun cliënten. Waar voordien weinig structurele aandacht besteed werd aan sociale, culturele, sportieve of vrijetijdsparticipatie van kansarme groepen, kan dat nu dus wel.

Eva Vonck gaat dieper in op de acties die OCMW’s opzetten in het kader van dat Koninklijk besluit. Via een analyse van de verantwoordingsverslagen van de OCMW’s en diepte-interviews met betrokken medewerkers, achterhaalt ze op welke manier de middelen besteed worden en wie de voornaamste (niet) gebruikers zijn. Een belangrijke vaststelling is alvast dat, na enkele jaren werken met deze middelen, het wegwerken van de financiële drempel niet altijd voldoende is. Verder geeft Vonck in dit artikel weer hoe OCMW’s zelf tegenover de maatregel staan en welke reacties het bij de cliënten losweekt.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.

Bijlage(n):