Dialogen Noord-Zuid.
 Voorlopig blijft elk resultaat uit.

item_right

Dialogen Noord-Zuid.
 Voorlopig blijft elk resultaat uit.

Artikel

Ons land kende in 2008 een van de grootste communautaire crisissen uit zijn geschiedenis. Een crisis die, naar ons aanvoelen, een sterke culturele dimensie in zich draagt. In mei datzelfde jaar lanceerde Demos, toen nog Kunst en Democratie, samen met zusterorganisatie Culture et Démocratie een oproep aan de culturele en politieke wereld. In al het communautaire lawaai riepen we op tot samenwerking en dialoog over de taalgrenzen heen. Al sinds 1993 pleiten we voor een samenwerkingsakkoord tussen beide Gemeenschappen. Voorlopig blijft elk resultaat uit.

Ivo Janssens formuleert in dit artikel een dubbel voorstel. Het eerste is om kunstenaars en culturele spelers van de beide Gemeenschappen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten en in dialoog te treden. Het tweede voorstel bestaat erin dat verantwoordelijken van de culturele instellingen effectief degelijke samenwerkingen aangaan. Uit de dialogen die na de oproep tot stand kwamen, pikten we enkel spitante citaten en een markante tegenstem.

Lees het artikel in de bijlage hieronder.