De noodzaak van een multiculturele mentaliteit

item_right

De noodzaak van een multiculturele mentaliteit

Artikel

Sylvain Van Labeke stelt dat de multiculturele samenleving van haar burgers een ‘multiculturele mentaliteit’ die de grenzen van etnie, nationaliteit en religie overstijgt. Dit vergt niet alleen van ‘autochtonen’ een mentaliteitsverandering, maar evenzeer van ‘allochtonen’ die de diversiteit aan culturen letterlijk en symbolisch hebben geïmporteerd. 

Van Labeke stelt het scherp: “Vanaf het moment dat hij of zij de basiswaarden van onze seculiere samenleving (...), de plichten van zijn of haar burgerschap nakomt (...) en het liefst
behoorlijk kan communiceren in een gemeenschappelijke taal (...), dan is hij of zij volwaardig
lid van onze multiculturele samenleving.” Dat is niet mis, maar misschien doen we er beter aan om genoegen te nemen met de realiteit. Die van een onvolkomen cohesie en een partiële opname van culturele minderheden in onze samenleving. Moeten we niet af van een benadering waar het delen van waarden en normen centraal staat? Is een verenigbaarheid van waarden en normen voldoende om mensen of groepen te laten samenleven en -werken?

Lees het artikel in de bijlage hieronder.