kan boksen bijdragen tot wereldvrede?

item_left

item_right

kan boksen bijdragen tot wereldvrede?

Marc Theeboom is professor bij de Vrije Universiteit Brussel. In een filmpje voor 'Universiteit van Vlaanderen' legt hij uit hoe wetenschappers hun hoofd breken op de vraag: "kan boksen bijdragen tot wereldvrede?"

Fiverlocker - CC BY-SA 2.0

Misschien

In zijn betoog geeft Theeboom aan dat we reserves moeten plaatsen bij het soms wat gratuite geloof in sport als instrument om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Kijk maar naar de negatieve uitwassen ervan: matchfixing, doping, racisme en genderongelijkheid.

Toch heeft het verhaal ook een andere kant. Sport, en zeker boksen, heeft een grote aantrek bij mensen in een minder kansrijke positie. Er is veel mogelijk als we dit potentieel aanboren en verder werken op die interesses. Sport kan een interessant medium zijn om te werken aan competenties die ook nuttig zijn op het werk, op school,... En zo zet het iets fundamenteels in verandering.

Theeboom concludeert dat sport niet intrinsiek goed of slecht is. Ook boksen niet. Maar in de juiste omstandigheden kan het wel gebruikt worden om belangrijke sociale doelen te realiseren. Zijn conclusie is dat boksen misschien wel kan bouwen aan wereldvrede, maar het zal niet zomaar vanzelf gebeuren. Je vindt het volledige filmpje hier

Ook Sven Massart van het online platform Wilmasport schreef recent een opiniestuk over het sociale potentieel van boksen voor asielzoekers. Je vindt zijn opinie hier