Visienota Vlaamse Sportraad: SportHorizon 17. Sportfederaties in Vlaanderen

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Visienota Vlaamse Sportraad: SportHorizon 17. Sportfederaties in Vlaanderen

bart

Met deze visienota wil de SARC-Vlaamse Sportraad bewust boven het decretaal muurtje kijken naar de basistaken van een sportfederatie en haar inherente meerwaarde voor zowel de sporters, de aangesloten clubs als de ondersteunende overheid in kaart brengen.  Hopelijk kan deze insteek inspiratie opleveren bij het uitvoeren van de intentie uit de Beleidsnota Sport 2014-2019 om het huidige decreet op de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganistie en de Organisaties voor Sportieve Vrijetijdsbesteding van 13 juli 2001 aan te passen.

De Vlaamse Sportraad wil vanuit een externe blik - en buiten de comfortzone - naar het fenomeen ?sportfederatie? turen en daarover de nodige afstandelijke observaties maken. Bij het schrijven van deze visietekst werd vertrokken vanuit een leeg blad op basis van de expertise van de leden.