Onderzoeksopzet: Maatschappelijk kwetsbare jeugd en sportverenigingen’

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Onderzoeksopzet: Maatschappelijk kwetsbare jeugd en sportverenigingen?

tatjana

Samen met de Vrije Universiteit Brussel, Cera, Uit de Marge, Vlaamse Sportfederatie vzw, ISB vzw en de Vlaamse Trainersschool heeft Demos het onderzoek 'Uit de marge van het sportbeleid? Maatschappelijk kwetsbare jeugd en sportverenigingen' opgestart. 

Sport is een belangrijke vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. Ook voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen die worden geconfronteerd met armoede en sociale uitsluiting. Velen sluiten zich aan bij sportclubs, maar al te vaak merken we dat ze snel weer afhaken. Bovendien vinden nog te veel kinderen en jongeren de weg naar een sportclub niet. Tegelijk zien we dat clubs stevige inspanningen leveren om sterker te worden in het werken met deze kinderen en jongeren.

Het onderzoek zal de dagelijkse praktijk van een tiental clubs beschrijven (door gesprekken met leden, trainers en bestuurders). Zo willen we achterhalen welke factoren bepalend zijn om deze kinderen en jongeren met succes te blijven bereiken. Het onderzoek zoekt antwoorden op vragen zoals: "Welke kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties worden bereikt? Hoe slagen deze clubs er in om hen te bereiken? Met welke uitdagingen worden clubs geconfronteerd? Wat zijn noodzakelijke voorwaarden om deze focus op maatschappelijk kwetsbare jongeren te ontwikkelen?"

Fasering van het onderzoek

  • In een eerste fase worden 50 jongeren in 12 geselecteerde sportsettings  face-to-face bevraagd.
  • In een tweede fase is het de bedoeling om een 15-tal bevoorrechte getuigen op het niveau van de sportclubs te bevragen. Hierbij worden bestuurders, trainers en oudere leden die ingestroomd zijn als jongere geïnterviewd.
  • In een laatste fase worden drie expertgroepen georganiseerd waarbinnen er zal worden gereflecteerd over de resultaten van het onderzoek. Deze expertgroepen bestaan zowel uit beleidsmakers als mensen uit het werkveld.
  • De resultaten van het onderzoek worden voorgesteld op een studiedag die doorgaat op 18 oktober 2012 en in een publicatie.