Dossier over de praktijktafel "Uit één mond"

item_left

item_right

Dossier over de praktijktafel "Uit één mond"

inge

Demos organiseerde op vrijdag 16 december 2016 een praktijktafel over samenwerking en dialoog met armoedepartners. Hoe kunnen armoedeverenigingen meer invloed krijgen? Hoe kunnen ze hier best bij ondersteund worden? Hoe kan je duurzame participatie opbouwen? Hoe kan je komen tot meer informele ontmoeting tussen mensen en beleid? Hoe kan je daadwerkelijk samen vormgeven aan jeugdwerk-, cultuur- en sportinitiatieven, met mensen in armoede en andere welzijnspartners? In de praktijktafels komen praktijken hun ervaringen en tips toelichten.

Demos presenteerde in de inleiding kort de resultaten van het onderzoek lokale netwerken en meer bepaald het luik rond de inbreng van mensen in armoede. Ann Hendriks gaf een insteek op het thema vanuit haar ervaring bij Samenlevingsopbouw Gent en haar betrokkenheid bij het project Uitpunt op Wieltjes.

Het dossier over deze praktijktafel "Uit één mond" kan je hier nalezen in ons kenniscentrum.