Brochure transgender in de sport

item_left

Fotograaf: David Marcu

item_right

Brochure transgender in de sport

Pieter

De nieuwe brochure van Sport Vlaanderen ?Transgender in de sport? wil een leidraad aanreiken en een aanzet geven om hierover binnen federaties, clubs en de bredere sportsector (sportaccommodaties, zwembaden,?) na te denken en beleid te ontwikkelen. Deze brochure richt zich in eerste instantie tot de sportfederaties, in tweede instantie tot sportclubs.

Fotograaf: David Marcu

Uitdagingen

Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen. Denk maar aan het feit dat in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw wordt gehanteerd. Voor transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: ?Wat doe je in zo?n geval als sportaanbieder? Maak je een onderscheid tussen transgender personen die wel, en zij die geen geslachtsaanpassende behandeling achter de rug hebben? En wat met transgender sporters die nog in een transitieproces zitten? Bestaan er wat dat betreft andere richtlijnen voor breedtesport dan voor de topsport? Ik wil met deze brochure een leidraad aanreiken en een aanzet geven om hierover binnen de federaties en clubs na te denken.? De Vlaamse overheid werkt aan een samenleving waarin gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan. Met deze digitale uitgave zetten wordt volop ingezet op de verhoging van het welbevinden van transgender sporters en het vergroten van de sociale inclusie in de sport. 

 

De brochure 

Het is niet alleen een informatiebron over dit relatief onbekende thema, maar ook en vooral een hulpmiddel om een goed beleid rond transgender personen vorm te geven. De brochure geeft niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Ze reikt vooral suggesties aan om de integratie van een transgender lid soepel te laten verlopen, schetst de wettelijke context met betrekking tot deze doelgroep in de sport en geeft ook tips over praktische zaken als kleed- en doucheruimtes. Het onderscheid topsport en breedtesport wordt belicht. Dit alles wordt geïllustreerd met citaten van transgender sporters over de goede en minder goede ervaringen tijdens hun sportparticipatie.